Algemene Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Kraamzorg de Paddestoel

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kraamzorg de Paddestoel afgesloten zorgovereenkomsten. Inschrijving vindt plaats door ondertekening van de cliënt van de zorgovereenkomst. Met de zorgovereenkomst worden tevens deze algemene voorwaarden aan de cliënt overhandigd.

De te leveren zorg:

 • Kraamzorg de Paddestoel biedt zorg op maat
 • Het aantal uren te leveren zorg wordt in overleg met cliënt op basis van het LIP bepaald. De vergoeding hiervoor is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeraar. De geleverden uren zorg die niet door de verzekeraar worde vergoed, worden rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht.
 • Bij verzekerden worden, afhankelijk van de polis, een eigen bijdragen in rekening gebracht per gelever uur zorg. 2017 € 4,30/uur
 • Rond de derde dag zorg die je van de kraamverzorgende ontvangt, zal een medewerkster van Kraamzorg de Paddestoel jullie bellen of jullie tevreden zijn over de ontvangen zorg. Indien de zorg niet naar wens is zal Kraamzorg de Paddestoel met jullie zoeken naar een passende oplossing.
 • De prioriteit van de kraamverzorgende is de zorg voor moeder en kind. Huishoudelijke taken zijn hieraan ondergeschikt.
 • Kraamzorg de Paddestoel doet haar uiterste best de zorg zelf en naar behoren te leveren. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan zullen overige teams van Kraamzorg de Paddestoel als achterwacht fungeren. Op deze wijze ben je bij Kraamzorg de Paddestoel altijd verzekerd van goede zorg.
 • Minimale zorg afname per zorgdag is 3 uur. ( m.u.v. couveuse nazorg)
 • Indien je gebruik maakt van eigen afname ( couveuse) kraamzorg zijn de af te nemen zorguren in overleg.
 • Kraamzorg uur tarief is € 46,65/uur


ARBO-richtlijnen [Arbeid Omstandigheden Wet]
 • Kraamzorg de Paddestoel werkt volgens de ARBO-richtlijnen.
 • De werklocatie moet veilig zijn en er moeten werkbare omstandigheden zijn. Indien dit niet het geval is kan de zorg worden stopgezet.
 • Bij een thuisbevalling en tijdens de kraamtijd moet het bed van de kraamvrouw op een minimale hoogte van 70 cm en een maximale hoogte van 90 cm staan.

Vervoer
 • Als de kraamverzorgende bij haar verzekeringsmaatschappij een inzittendenverzekering heeft afgesloten, mag ze gebruik maken van haar eigen auto ten behoeve van het gezin.

Annulering:
 • Annulering van zorg dient schriftelijk te gebeuren. De gemaakte administratieve kosten worden in rekening gebracht behalve als er wordt geannuleerd op medische gronden.

  • Ongewenst gedrag:
   • Onder ongewenst gedrag wordt discriminatie,excessief alcohol- en drankgebruik,[dreiging met] geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of seksuele intimidatie verstaan.
   • Bij ongewenst gedrag wordt de zorg direct gestaakt.

    • Aansprakelijkheid:
     • Kraamzorg de Paddestoel kan aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van een medewerkster zijn veroorzaakt. Dit moet door de cliënt worden aangetoond.
     • Schade ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt wordt niet vergoed.
     • Er mag door de kraamverzorgende alleen gewerkt worden met deugdelijke en veilige apparatuur, inclusief aansluitingen, en veilige materialen . Schade door ondeugdelijke of onveilige apparatuur/materiaal wordt niet vergoed.
     • Een melding van schade dient binnen 48 uur schriftelijk te geschieden bij Kraamzorg de Paddestoel .Bij schade wordt er voor de cliënt een beperkt eigen risico gehanteerd van €50,-

     Verstrekking volmachten
     • Wij maken geen gebruik van bankpassen,pincodes en/of creditcards van de cliënt.
     • Klachten
     • Een klacht over de organisatie en/of zorgverlener dient schriftelijk, binnen 5 dagen na beëindiging van de zorg, te worden gemeld.

     • Geheimhouding en privacy:
      • Kraamverzorgenden hebben een beroepsgeheim
      • De registratie van persoonlijke gegevens wordt strikt vertrouwelijk behandeld


      Contactgegevens:
      Kraamzorg de Paddestoel is gevestigd aan:
      Bonairestraat 1
      8321 HA Urk
      06-15524358
      kraamzorgdepaddestoel@hotmail.com
      Kraamzorg de Paddestoel staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder KvKnr: 39072247
      KCKZ 202924


      Zorg voor borstvoedings Certificaat Kenniscentrum Kraamzorg Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Co÷peratie Kraamzorggroep U.A. Co÷peratie Kraamzorggroep U.A. Co÷peratie Kraamzorggroep U.A.